Rumusan

Rumusan

Wujud kesamaan dari segi proses pembentukan 4 tamadun awal. Setiap tamadun berkembang daripada perkampungan prasejarah akhir, iaitu daripada perkampungan lahiriah bandar dan negara kota. Kegiatan ekonomi berkembang dan pertambahan penduduk berlaku dalam negara kota. Kepelbagaian kegiatan ekonomi ini membawa kepada pengkhususan kerja dan keperluan infrastruktur. Kesemua ini telah menyebabkan istem pemerintahan berubah menjadi lebih kompleks.

1 条评论: